Buletinul Informativ al executorilor judecatoresti din Romania

A fost publicat Monitorul Oficial al României, Partea a III – a, nr.799/05.08.2015, ce cuprinde lista posturilor vacante pentru schimbări de sediu,posturi aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1970/C/22.06.2015 privind actualizarea numărului posturilor de executor judecătoresc pentru anul 2015 şi care pot fi ocupate, conform dispozițiilor art. 79 alin. (3) din Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 210/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
- MO 799/05.08.2015
Informare cu privire la exprimarea intenției de a deveni administrator și/sau lichidator al procedurii insolvenței persoanelor fizice în temeiul dispozițiilor Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice
- Anexa 1
- Anexa 2
Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice
TABLOUL EXECUTORILOR JUDECATORESTI PE ANUL 2015
Legea nr. 138/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 753/16.10.2014
Statutul UNEJ si al profesiei de executor judecatoresc, versiune actualizata in data de 13.06.2014
Tabloul Executorilor Judecatoresti pe anul 2014
Statutul U.N.E.J. actualizat iulie 2013
Adresa Ministerului Justiţiei referitor la incompatibilitatea executorului judecătoresc
Modificările aduse de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 10/2013 privind plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor Legii nr. 9/1998
MO nr. 714/2010 - Lege pentru unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor
MO nr. 713/2010 -  Statut U.N.E.J.
Documente referitoare la admiterea în profesie
Hotărârea Consiliului UNEJ nr. 15/18.02.2011
Legea nr. 8/2011 - privind respingerea OUG nr. 42/2009 pentru modificarea CPC
Decret nr. 247/2011 - pentru promulgarea Legii privind respingerea OUG nr. 42/2009 pentru modificarea CPC
MO nr. 194/2011 - Tabloul executorilor judecătorești pe anul 2011
Hotărârea Congresului U.N.E.J. ptr. modificarea Statutului UNEJ
Statutul U.N.E.J. actualizat mai 2011
MO nr. 493/2011 - Lege privind aprobarea OUG nr. 144/2007 pentru modificarea alin. (1) al art. 37 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești
MO nr. 505/2011 - Legea 287/2009 privind Codul Civil
MO nr. 510/2011 - Legea 154/5.7.2011 pentru completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești - (și Legea 148/5.7.2011 privind desființarea unor instanțe judecătorești și a parchetelor de pe lângă acestea)
Legea nr. 188/2000 – text actualizat iulie 2011 + comentarii
MO nr. 626/2011 - OG nr. 29/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
MO nr. 627/2011 - OG nr. 30/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
OUG nr. 79/2011 din 28/09/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
OMJ 2034/C pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (publicat în MO nr. 731/8.10.2011)
Hotărârea Consiliului U.N.E.J. nr. 68/28.10.2011
Hotărârea Consiliului U.N.E.J. nr. 69/28.10.2011
Comunicat MAE - Obținerea apostilei pentru documentele britanice
Legea 196/2011 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2010 privind modificarea alin. (1) al art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 45/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
Ordinul 894/2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale
Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 14/17.10.2011
Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 22/17.10.2011
Ministerul Finanţelor Publice: Ordin nr. 2795/2011 din 10/11/2011 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA - publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 824 din 22/11/2011 (actul a intrat in vigoare la data de 22 noiembrie 2011)
Sentința civilă nr. 6526 din 08.11.2011
Decretul 863/28.11.2011 și Legea 223/29.11.2011 pentru respingerea OUG nr. 225/2008 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sistemul justiției
Hotărârea Consiliului U.N.E.J. nr. 74/09.12.2011
Legea nr. 287 din 14.12.2011 privind unele măsuri referitoare la organizarea activității de punere în executare a creanțelor aparținând instituțiilor de credit și instituțiilor financiare nebancare și Decretul 965 din 14.12.2011 pentru promulgarea Legii privind unele măsuri referitoare la organizarea activității de punere în executare a creanțelor aparținând instituțiilor de credit și instituțiilor financiare nebancare
Legea nr. 228/2011 din 05/12/2011 - privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
Legea nr. 229/2011 din 05/12/2011 - privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 45/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Ordin nr. 3665/2011 din 22/12/2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata"
Guvernul Romaniei - Ordonanta de urgenta nr. 125/2011 din 27/12/2011 - publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 938 din 30/12/2011 - pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Ordin nr. 3642/2011 din 21/12/2011 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 941 din 30/12/2011 - privind depunerea declaratiilor fiscale
Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Ordin nr. 3596/2011 din 19/12/2011 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 927 din 28/12/2011 - privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA
Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal - Decizie nr. 132/2011 din 20/12/2011 - publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 929 din 28/12/2011 - privind conditiile prelucrarii codului numeric personal si a altor date cu caracter personal avand o functie de identificare de aplicabilitate generala
REGULAMENTUL (CE) NR. 2201/2003 AL CONSILIULUI din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000
Guvernul României - Ordonanţa nr. 2/2012 din 25/01/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Ordin nr. 65/2012 din 23/01/2012 privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.224/2011 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Ordin nr. 70/2012 din 24/01/2012 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Ordin nr. 78/2012 din 26/01/2012 pentru modificarea pct. 8 din anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare şi eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social şi de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţia de sediu social, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Ordin nr. 52/2012 din 20/01/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Guvernul României - Hotărâre nr. 50/2012 din 25/01/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004
Lege nr. 36 din 19 martie 2012 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente şi decizii ale Consiliului Uniunii Europene, precum şi instrumente de drept internaţional privat în domeniul obligaţiilor de întreţinere
Hotărârea nr. 540/2012 din 23/05/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
Lege pentru punerea în aplicare a Legii 134/2010 privind Codul de procedură civilă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Statutului UNEJ
Tabloul executorilor judecătorești 2012
Guvernul Romaniei - Hotarare nr. 590/2012 din 13/06/2012 - publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 403 din 15/06/2012 - privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale pe anul 2012 pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
Guvernul Romaniei - Hotarare nr. 591/2012 din 13/06/2012 - publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 403 din 15/06/2012 - privind suplimentarea bugetului Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale pe anul 2012, la titlul "Cheltuieli de personal", pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
Guvernul Romaniei - Hotarare nr. 598/2012 din 13/06/2012 - publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 405 din 18/06/2012 - privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justitiei, Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Ministerului Public si Consiliului Superior al Magistraturii pe anul 2012 pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
Parlamentul Romaniei - Lege nr. 82/2012 din 13/06/2012 - publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 406 din 18/06/2012 - privind retinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de retele publice de comunicatii electronice si de furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice
Presedintele Romaniei - Decret nr. 419/2012 din 12/06/2012 - publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 406 din 18/06/2012 - pentru promulgarea Legii privind retinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de retele publice de comunicatii electronice si de furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice
Ministerul Justiţiei - Ordin nr. 2561/2012 din 30/07/2012 - Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.550/C/2006 privind aprobarea onorariilor minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti - publicat in MOF nr. 569 - 10/08/2012
Guvernul Romaniei - Ordonanta de urgenta nr. 44 din 23 august 2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila - publicata in Monitorul Oficial 606 din 23 august 2012
Guvernul Romaniei - Ordonanta nr. 16/2012 din 23/08/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala - publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 618 din 28/08/2012
Guvernul Romaniei - Ordonanta nr. 15/2012 din 23/08/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal - publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 621 din 29/08/2012
Guvernul Romaniei - Ordonanta de urgenta nr. 47/2012 din 01/09/2012 - Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare - publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 635 din 06/09/2012
Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Ordin nr. 1303/2012 din 04/09/2012 - Ordin privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.438/2009 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale - publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 637 din 07/09/2012
Aplicarea art. 5 alin. 3 din Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22.12.2000 privind competenta judiciara, recunoasterea si executarea hotarârilor în materie civila si comerciala
Procedura europeană de somație de plată (link)
Ordonanţă de urgenţă nr. 4/2013 din 30/01/2013 - Ordonanţă de urgenţă privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe - publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 68 din 31/01/2013
Ministerul Justitiei - Ordin nr. 359/2013 din 29/01/2013 - Ordin pentru aprobarea formularelor utilizate in procedura cu privire la cererile de valoare redusa prevazuta de art. 1.025-1.032 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila
Ordin nr. 875/2013 din 12/03/2013 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 148 din 20/03/2013 - Ordin pentru modificarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 210/2001