UIHJ, COOPTAT ÎN GRUPUL DE LUCRU PRIVIND EVALUAREA JUSTIŢIEI

Uniunea Internaţională a Executorilor Judecătoreşti (UIHJ) a participat în zilele de 17 şi 18 octombrie 2013, la Strasbourg, la cea de a 23 - a reuniune a Grupului de lucru CEPEJ-GT-EVAL privind calitatea justiţiei.

GT-EVAL este responsabil în cadrul Comisiei Europene pentru Eficiența Justiției a Consiliului Europei ( CEPEJ) de formularea setului de întrebări, de colectarea şi de procesarea datelor ce vor face obiectul rapoartelor de evaluare a sistemelor judiciare din cele 47 de state membre ale Consiliului Europei. Aceste rapoarte sunt întocmite la fiecare doi ani. Al patrulea volum de rapoarte a fost deja publicat în septembrie 2012 şi se referă, desigur, la datele colectate în urmă cu doi ani, în 2010. Printre altele, rapoartele conțin şi informații cu privire la profesia de executor judecătoresc și la eficiența executării silite. Documentarea care a stat la baza lor a fost făcută în colaborare cu UIHJ. Aşadar, miza participării UIHJ la reuniunea amintită este una foarte mare pentru executorii judecătoreşti din întreaga lume. Întrunirea a avut ca scop pregătirea organizației pentru următorul ciclu de evaluare şi definitivarea raportului care urmează să fie publicat în septembrie 2014.

Întrunirea din octombrie 2013 a CEPEJ-GT-EVAL a fost prezidată de Jean-Paul Jean, judecător la Curtea franceză de Casație și profesor la Universitatea din Poitiers. CEPEJ-GT-EVAL include experți din diferite țări: Austria, Azerbaidjan, Bosnia și Herțegovina, Franța, Germania, Olanda, Polonia și Marea Britanie. Reuniunea a fost deschisă în prezența lui Hanne Juncher, șeful Serviciului de Cooperare Judiciară şi Juridică din Divizia generală pentru independenţa şi eficacitatea Justiţiei, Drepturilor Omului şi Statului de Drept al Consiliului Europei.

UIHJ a fost reprezentată de prim-secretarul său, Mathieu Chardon. De asemenea, la reuniune a fost reprezentată şi Uniunea Europeană a Grefierilor, prin Vivien Whyte. Discuţiile s-au concentrat pe punerea în aplicare a ciclului de evaluare 2012-2014 şi calendarul acestuia. Au mai fost analizate: cooperarea cu Uniunea Europeană privind Tabloul de bord al UE asupra Justiției; stadiul lucrărilor privind Centrul SATURN pentru un observator de termene judiciare. Întrebat de Jean-Paul Jean cu privire la secțiunea din raport privind punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești, Mathieu Chardon a declarat că efectele benefice ale Ghidului CEPEJ din 17 decembrie 2009 privind executorii judecătorești și executarea, al cărui promotor este UIHJ, ar putea fi măsurate în fiecare ciclu de evaluare, conturând cu fiecare zi portretul executorului judecătoresc european.