Simpozion internațional în Hammamet

In perioada 19 - 20 decembrie 2013 a avut loc la Hammamet ( Tunisia), un simpozion internațional organizat de către Ordinul Național al Executorilor Judecătoreşti tunisieni, UIHJ și UIHJ - Magreb pe tema "Executorul judecătoresc, garanția securității juridice". Leo Netten, președintele UIHJ, Mohamed Cherif ( Algeria ), vice - trezorier al UIHJ și Françoise Andrieux, secretarul general al UIHJ au participat la acest eveniment unde discuțiile au fost ample și animate. Lucrarea a fost structurată în două ateliere de lucru.

În primul workshop cu tema "Modernizarea legii privind profesia, o necesitate pentru securitatea juridică", intervenienţii au dezvoltat rolul structurilor în cariera de executor judecătoresc, urmată de garanțiile privind independența profesiei în vederea unei administrări corespunzătoare a justiției. În al doilea workshop cu tema "Reforma măsurilor de executare, o cerință pentru securitatea juridică", Françoise Andrieux a prezentat Codul Global de executare ca un element de armonizare, un pilon esențial al securității juridice. Delegații din Algeria, Maroc și Mauritania au fost prezente alături de colegii noștri tunisieni.

Adresele originale ale articolului: