Primul seminar european de formare privind executarea transfrontalieră a creanțelor deschis de către Ministrul Justiției al Ungariei ( traducere )

Pe 9 și 10 aprilie 2013, a avut loc la Budapesta, la sediul Camerei Naționale a Executorilor Judecătorești din Ungaria, primul seminar din cadrul proiectului finanțat de Uniunea Europeană privind "Probleme legate de executarea transfrontalieră a creanțelor".

În urmă cu treisprezece luni, și exact 652 e-mailuri, Ministerul Administrației Publice și Justiției din Ungaria a invitat Camera Națională a Executorilor Judecătorești din Ungaria, Camera Notarilor Publici din Ungaria și U.I.H.J. să prezinte un proiect în cadrul Programului Justiție civilă al Comisiei Europene.

În conformitate cu obiectivele stabilite de Programul European de la Stockholm, proiectul intitulat "Probleme legate de executarea transfrontalieră a creanțelor" își propune să ofere o pregătire temeinică pentru executori judecătorești și notari, pentru a le permite să înțeleagă mai bine legislația europeană, cele mai recente evoluții sale și să promoveze dezvoltarea de rețele profesionale. Acest lucru constă în asigurarea unei pregătiri care permite participanților să împărtășească cunoștințele și abilitățile lor, prin încurajarea interacțiunii cu părțile interesate. Prin urmare, spre deosebire de conferințele tradiționale, numărul de participanți este limitat, promovând astfel o atmosferă de seminar.

Prima sesiune a fost deschisă de Tibor Navracsics, vice prim-ministru al Ungariei, ministru al Administrației Publice și Justiției din Ungaria. El a spus că acest concept de formare este în concordanță cu dorința Guvernului de a poziționa Ungaria ca centru european de cooperare judiciară și formare. Aceleași motivații au prezidat introducerea seminariilor bianuale ale Grupului Visegrad. Un alt pas este ca Budapesta să devină un centru de formare pentru Instanța unică pentru brevete a Uniunii Europeane. Deci, această serie de seminarii consolidează această tendință. Beneficiile și provocările cooperării judiciare în domeniul transfrontalier ne oferă experiențe cotidiene. Este în interesul nostru comun, așadar, de a oferi soluții satisfăcătoare, așa cum este cazul cu acest seminar. Adam Toth, președinte al Camerei Notarilor Publici din Ungaria a subliniat importanța notificării documentelor, ca element crucial al ordinelor de plată, un instrument indispensabil pentru o justiție rapidă și eficientă. El a făcut mențiune despre proiect internațional demarat de notari privind transmiterea electronică a actelor autentice în Europa, care necesită, în prealabil, o armonizare a standardelor privind semnătura electronică. Miklos Krejniker, președintele Camerei Naționale a Executorilor Judecătorești din Ungaria, a încurajat participanții să studieze, în profunzime, sistemele juridice ale altor țări. El a menționat, de asemenea, progresele înregistrate în Ungaria în materie de tehnologia informației, și în materia ordinelor de plată în formă electronică, cele cu privire la licitația electronică, sau accesul la informații bancare, acest avans a fost 2 distins ca cel mai bun proiectul ungar în materie de tehnologia informației în 2011, și ar putea inspira Ministerul Finanțelor.

În discursul său, Leo Netten, președintele U.I.H.J., a subliniat cooperarea în materie civilă în Uniunea Europeană. Președintele U.I.H.J. a subliniat importanța executării silite în scopul de a restabili echilibrul la finalul procedurilor, aceasta fiind parte integrantă a unui proces echitabil. El a citat Curtea Europeană a Drepturilor Omului, subliniind rolul executării în administrarea justiției și consolidând astfel statul de drept. Cu toate acestea, comerțul care a crescut între țările europene, a dus la conflicte. Acesta este motivul pentru care Summit-ul de la Tampere a stabilit drept obiectiv întărirea recunoașterii reciproce a deciziilor și depășirea diferențelor legislative, prin simplificarea procedurilor. Astăzi, există șapte reglementări europene privind executarea transfrontalieră a creanțelor. Studiul lor, care permite generarea unei mai mari încrederi în profesie, este obiectivul principal al acestei serii de seminarii.

Principiile referitoare la comunicarea actelor judiciare și extrajudiciare în Uniunea Europeană au fost prezentate de Szabolcs Boreczky, șef de departament la Ministerul Justiției. Cei care consideră comunicarea documentelor ca fiind o etapă procedurală nesemnificativă, trec cu vederea faptul că absența comunicării documentelor potrivit normelor și în termenele limită poate afecta recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești, lucru care a fost recunoscut foarte clar de jurisprudența europeană. Ferenc Csaszti, vice-președinte al Camerei din Ungaria a prezentat notificarea documentelor în dreptul intern. El a subliniat lipsa de securitate a serviciilor poștale, precum și problemele ridicate de dovada notificării, în comparație cu comunicarea făcută de către executorul judecătoresc. Sistemele recente privind ordinele de plată și notificarea electronică au fost, de asemenea, prezentate. Particularitățile franceze privind notificarea, entitățile expeditoare și cele destinatare, regulile privind traducerea și cele privind termenele au fost explicate în detaliu de către Rose-Marie Bruno, executor judecătoresc ( Franța ).

A doua zi, primele intervenții au fost efectuate de către Johannes Martinus Wisseborn, președintele Asociației Regale a Executorilor Judecătorești din Olanda și Oscar Boeder, membru al Consiliului. Aceste intervenții au ajutat pentru a sublinia diversitatea sistemelor naționale. Prin exemple concrete, participanții au putut să învețe ce să facă în cazul în care destinatarul este un vagabond sau Regina, dacă documentul poate fi înmânat bunicii care este în vizită la destinatar, și că nu este este un secret faptul că, în cazul în care destinatarul este un minor, actul este menit a fi înmânat reprezentantului său legal, o copie a actului poate fi dat unui minor cu capacitatea de a accepta documentul în numele reprezentanților săi legali.

În cele din urmă, Sziranyi Pal, secretar al Reprezentanței Permanente a Ungariei la Uniunea Europeană, s-a concentrat pe cooperarea judiciară în materie de obținerea probelor. Toată lumea a fost conștientă de faptul că, în acest domeniu de drept, asistența juridică internațională nu este echivalentă cu consultanța juridică sau asistența financiară, ci constă în asistența prin intermediul actelor de procedură. La finalul sesiunii, cursanții au putut, printre altele, să facă diferența între metodele 3 directe și cele convenționale în materia obținerii probelor. În scopul de a ușura înțelegerea, au fost programate după fiecare prezentare, secțiuni de 20 de minute de întrebări și răspunsuri, oferind loc pentru dialog. De asemenea, studenții au avut posibilitatea de a completa un test de auto-evaluare, ceea ce le-a permis să-și verifice cunoștințele dobândite pe durata celor două zile de training.

Link către articolul original:

Articol original în limba franceză
Articol original în limba engleză