Al 8-lea Seminar Nordic al Executorilor Judecătorești din Finlanda 4-6 septembrie 2013 ( traducere )


U.I.H.J. a participat la seminarul de la Turku organizat de către Oficiul Național Administrativ pentru Executare din Finlanda cu privire la insolvență.

La inițiativa U.I.H.J., seminariile au loc la fiecare doi ani începând cu anul 1999 de către patru țări nordice: Danemarca, Finlanda, Norvegia și Suedia. După Norvegia ( Bergen la 2011 ), a fost rândul Finlandei să primească colegi din alte țări. Seminarul a avut loc în frumosul oraș din Turku, fosta capitala a Finlandei. Şaptezeci de participanți din cele patru țări s-au adunat timp de trei zile pentru a discuta tema centrală, respectiv insolvență, dar, de asemenea, pentru a face schimb de informații cu privire la evoluția și progresele înregistrate în fiecare țară în privinţa executorilor judecătoreşti și procedurile de executare. Marc Schmitz, membru al consiliului de administrație al U.I.H.J. și vice-președinte, și Mathieu Chardon, prim-secretar al U.I.H.J. au reprezentat U.I.H.J.- ul la acest eveniment. Ca și la celelalte șapte seminarii, atmosfera a fost studioasă, caldă și prietenoasă și organizarea perfectă a muncii a fost apreciată foarte mult, datorită activității desfășurate de către Juhani Toukola, director al Oficiului Național Administrativ de Executare, și Asociația finlandeză a executorilor judecătoreşti. Maestrul de ceremonii a fost colegul nostru, Ulf BöHLING, vicepreședinte al Asociației.

În data de 4 septembrie, Juhani Toukola a salutat participanții de la Turku. El a prezentat oraşul cu un film. Apoi, el a salutat prezența U.I.H.J. El a discutat despre istoria seminariilor nordice în onoarea lui Nicola Hesslen ( Suedia ), care a fost organizatorul cheie al acestor seminarii și datorită căruia ele pot avea loc la fiecare doi ani începând cu anul 1999. Juhani Toukola a spus că U.I.H.J. promovează organizarea acestor seminarii. Apoi, el a prezentat temele care vor fi discutate, inclusiv relația dintre serviciul de Administrație și executorii judecătoreşti și alte autorități în lupta împotriva crimei organizate.

Marika Valjakka, președintele Asociației Executorilor Judecătoreşti din Finlanda a salutat toți participanții. Ea a vorbit despre istoria executorilor judecătoreşti în Finlanda care există în forma sa actuală din 1934 și organizarea acesteia. Ulf BöHLING a prezentat, la rândul său tematica seminarului. Bernt - Johan Jansson, Landskapsfoge ( Finlanda ) a revizuit recentele modificări la Legea cu privire la executarea hotărârilor judecătorești în Finlanda, precum și armonizarea metodelor de lucru ale serviciului de executare. A fost creat un grup de lucru pentru a evalua aceste metode . Birourile de aplicare a sistemului de executare finlandez s-au redus foarte mult, de la 178 cu un an în urmă la doar 66 astăzi. Registrele de informații cu privire la debitori sunt acum complet operaționale. Unui debitor care este insolvabil și care găsește de lucru i se poate pune poprire pe salariile, deoarece informațiile cu privire la noul angajator vor fi în curând incluse în registru. În 2012, au fost înregistrate trei milioane de cazuri de executare. Pe parcursul anului, aproximativ același număr a fost închis. Aceste înregistrări se referă la aproximativ 220.000 persoane fizice și 20.000 persoane juridice. Departamentul de Executare include aproximativ 1.300 de angajați, inclusiv 700 de executori judecătoreşti. Colectarea datoriilor poate finanța circa 70 % din costul de executare. Costurile sunt reduse, dar voința politică este de a păstra costurile scăzute pentru a menține accesul la executare.

Jeannette Melchior, judecător supleant la Tribunalul comercial și maritim din Danemarca , a vorbit despre situația din țara sa . Prezentarea ei a inclus procedura de faliment și Grupul de lucru a UNCITRAL privind insolvența. Helle Jardorf, Șef al Departamentului de Executare al Danemarcei, șeful Delegației la U.I.H.J. pentru Danemarca, a remarcat schimbările de la intrarea în vigoare a legilor din 2010 și 2011. Începând cu 1 iulie 2013, este posibil ca un executor judecătoresc să someze debitorul prin telefon ,apoi să îi trimită o scrisoare oficială. Începând cu anul viitor, va fi posibilă convocarea părților în instanță prin e-mail securizat, în măsura în care ei vor accepta această metodă. În caz contrar , vor fi utilizate mijloacele tradiționale de comunicare. Helle Jardorf a menționat, de asemenea, despre introducerea medierii în proces, la cererea părților sau la propunerea judecătorului. Apoi Wicki Oland Jensen și William Bak, reprezentanți ai Trezoreriei ( Skat , autoritatea fiscală ) din Danemarca au oferit informații cu privire la situația persoanelor aflate în proceduri de insolvență în Danemarca. Aceştia au indicat că, din cauza criticilor privind lipsa de eficiență a executării privind recuperarea datoriilor fiscale, au fost întreprinse reforme foarte importante. Aceste reforme au dus la o automatizare în agenda executorilor judecătoreşti.

Jonny Nauste, presedinte al Administraţiei de Executare din Norvegia, a prezentat un raport al activităților executorilor judecătoreşti în țara sa. 147688 măsurile de executare au fost efectuate in această țară de cinci milioane de oameni. În numele Autorității suedeze de executare silită, Olof Dahnell, reprezentant al U.I.H.J. pentru țările nordice, și Charlotte Carrborg au discutat despre ultimele evoluții rezultate din reformele de executare din 2011. În special, în insolvență, o nouă lege permite o restructurare simplificată a datoriei. Noi metode de licitaţii au fost, de asemenea, discutate, precum și atașamentul electronic al conturilor bancare. La sfârșitul primei zile, participanții au fost invitați la primăria din Turku pentru o vizită care a avut loc la sfârșitul unui cocktail organizat de primar.

La 5 septembrie, Antti jauhonen, Senior Advisor la Unitatea de Informații Grey Economy și colegul său Seppo Laakso, au prezentat această nouă structură a administrației fiscale finlandeze. Grey economy se referă la acele activități ale unei organizații care au ca rezultat obligații legale care nu sunt îndeplinite, în scopul de a evita efectuarea unor plăți pentru impozite, asigurări pentru pensiile legale, asigurări pentru accidente sau asigurări pentru șomaj sau taxe vamale, sau pentru a obține rambursarea în mod nedrept. Estimate 10-14 miliarde de euro ( 6-7 % din PIB ). Influența Grey este cea mai vizibilă în construcții, industria restaurantelor și ramurile privind transportul. Până la 90 % din profitul de investiții finlandez de externe nu este declarat la Administrația Fiscală. Unitatea promovează lupta împotriva economiei gri prin producerea și difuzarea de informații cu privire la economia gri. Unitatea pregătește, de asemenea, rapoarte cu privire la organizațiile și persoanele conectate la entități de afaceri către alte autorități în scopul legii. Legea a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2011 și este o nouă unitate în administrația fiscală finlandeză.

Au urmat două prezentări axate pe lupta împotriva crimei organizate. Teijo Ristola, șeful poliției din Aland Island ( Finlanda ), a discutat despre lupta împotriva economiei subterane și a crimei organizate. Apoi Göran Erixon, Rudolf Paulson și Eva Johannes, de la Autoritatea suedeză de executare silită au discutata despre cooperarea împotriva crimei organizate. După aceste prezentari a urmat un seminar de informare și o vizită la Biroul Administrației de Stat pentru Executare din Turku. Ziua s-a încheiat cu o neașteptată și minunată cină medievală în magnifica sală de bal a castelului din Turku. Participanții au putut să continue schimburile lor in limba engleză, daneză, finlandeză, norvegiană sau suedeză.

Pe 6 septembrie, Marina Vatanen, inspector principal la Biroul de Faliment Ombudsman din Finlanda, a discutat despre lupta împotriva criminalității financiare în procedurile de faliment. Această prezentare a fost urmată de un atelier în care toată lumea ar putea merge mai adânc în cele mai diferite teme.

Marc Schmitz și Mathieu Chardon a prezentat U.I.H.J. - ului, obiectivele şi realizările recente. Marc Schmitz a accentuat importanța Liniilor directoare C.E.P.E.J. cu privire la executare din 18 decembrie 2009 pentru profesia de executor judecătoresc. Mathieu Chardon a prezentat o schiță a proiectului "Aphrodite", al U.I.H.J., activitatea referitoare la Codul Global de executare și viitoarea publicare a unei probleme a Uniunii Juris cu privire la dreptul U.E., referitor la profesia de executor judecătoresc și executare. El a invitat toți participanții să rezerve prima săptămână din iunie 2015 și să se înregistreze pentru al 22-lea Congres Internațional al executorilor judecătoreşti care va avea loc în Madrid ( Spania ).

Seminarul a fost un mare succes. Acesta a reunit executori judecătoreşti din patru țări unite de o cultură și interese comune, fapt ce a condus la crearea seminariilor nordice acum aproape cincisprezece ani. U.I.H.J. dorește să mulțumească Kimmo Vikman și Ulla Pekkinen, respectiv consilierului senior și avocatului la Oficiul Național Administrativ de Executare din Finlanda, pentru traducerea făcută de aceştia în engleză și franceză, dezbaterile fiind în principal în suedeză, norvegiană și daneză.

Link catre articolul original:

Articol original în limba franceză
Articol original în limba engleză