Reuniunea de lucru la C.E.P.E.J. în cadrul Programului Sud pentru Maroc (traducere )


U.I.H.J. a participat în data de 19 iunie 2013 la Consiliul Europei de la Strasbourg, într-o întâlnire de lucru în cadrul Programului Comun între Uniunea Europeană și Consiliul Europei: "Consolidarea reformei democratice în țările din vecinătatea sudică”.

Această întâlnire bilaterală a avut drept scop discuții despre statutul diverselor activități implementate de către C.E.P.E.J. în Maroc. A participat la reuniunea de la Maroc, Najia Rahali, director de educație, cooperare și modernizare, Departamentul de Justiție și libertăți din Maroc, Abdallah Boujida, președinte al Tribunalului de Primă Instanță (TPI) de la Casablanca, Abdelmati El Kaddouri, președintele Curții Administrative din Agadir Abdelzaziz Isserssif, președinte al Tribunalului de

Primă Instanță din Sidi Kacem și Adberrafi Erouihane, director de formare a grefierilor secretari, Institutul Superior al Magistraturii ( I.S.M. ). Consultanții C.E.P.E.J. au fost Jacques Bühler, secretar general adjunct, delegatul elvețian al C.E.P.E.J., președinte al Saturn Group - Mathieu Chardon, primul secretar al U.I.H.J., Joao Arsenio de Oliveira, șeful departamentului din cadrul Direcției Generale pentru Politica în Justiție, Ministrul de Justiție al Portugaliei, membru al C.E.P.E.J. din partea Portugaliei și membru al Grupului de Lucru de calitate al C.E.P.E.J., și Helen Jorry, Universitatea din Versailles Saint-Quentin-en -Yvelines ( Franța ), membru al Centrul de Cercetare "Versailles instituțiile publice."

Secretariatul C.E.P.E.J. a fost constituit din Giovanni Battista Celiento, coordonatorul pentru țările din sudul Mediteranei, Clementina Barbaro, șeful Unității de Cooperare, Direcția pentru independența și eficiența sistemului judiciar, și Iona Voelkel, asistent de proiect, Unitatea de Cooperare.

Sesiunea a fost deschisă de către Giovanni Battista Celiento, cu remarci introductive privind programul de Sud. Schimburile au avut loc cu reprezentanți ai Ministerului Justiției din Maroc în diverse domenii:

- Evoluțiile privind reforma justiției și implementarea recomandărilor C.E.P.E.J.;
- Activități în instanțele de judecată pilot;
- Lansarea procesului de evaluare bazate pe date-cheie 2012.

Apoi, schimburile s-au întors la ISM, citând cele mai recente evoluții în formarea de formatori cu privire la instrumentele C.E.P.E.J. și discuții cu privire la un concept de comunicare pentru președinții instanțelor.

Următorul subiect a fost proiectul-pilot cu privire la notificarea documentelor în Casablanca, cu cele mai recente evoluții, inclusiv raportul elaborat de Jacques Bühler, cu contribuții din partea lui Mathieu Chardon. Raportul de calitate a fost, de asemenea, prezentat și a avut loc o discuție cu privire la posibila lansare a unui proiect în acest spațiu.

Discuția a continuat cu obiectivele privind calitatea în 2014 în cadrul tribunalului administrativ din Agadir. La fel ca și în cazul din Casablanca, a fost prezentat raportul de calitate și a avut loc o discuție cu privire la posibila lansare a unui proiect în acest domeniu.

A fost realizat un videoclip cu privire la implementarea instrumentelor C.E.P.E.J. în trei instanțe pilot ( TPI Casablanca, Sidi Kacem și instanța de contencios administrativ de la Agadir).

În cele din urmă, o reuniune comună a experților C.E.P.E.J. și reprezentanți ai Marocului a avut loc pentru a defini conținutul chestionarului C.E.P.E.J. și etapele de implementare a sondajului satisfacție în instanța din Sidi Kacem.

Adresele articolelor originale: