Depunere Jurământ Executorii Judecătorești intrați în profesie în baza Legii nr. 287/2011


De la începutul anului 2012, au fost numiţi în funcţie în baza Legii nr. 287/2011 privind unele măsuri referitoare la organizarea activităţii de punere în executare a creanţelor aparţinând instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare un număr de 295 de executori judecătorești.

Ceremoniile de depunere jurământului s-au desfășurat în perioada februarie - mai 2012, în prezența conducerii Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești și a reprezentanților Ministerului Justiției.

Urăm noilor executori judecătorești un călduros bun venit în rândurile noastre!