Anunț - Congres U.N.E.J. 22 - 24 mai 2014

Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti convoacă cel de-al XIII-lea Congres al U.N.E.J. ce se va desfăşura în zilele de 22 - 24 mai 2014 în Bucureşti, strada Cuza Vodă nr. 143, sector 4.

Sunt convocaţi să participe la acest Congres reprezentanţi legali ai Camerelor Executorilor Judecătoreşti, reprezentantul U.N.E.J. la U.I.H.J., Directorul şi Directorul adjunct ai Centrului Naţional de Pregătire şi Perfecţionare al Executorilor Judecătoreşti, Preşedintele Comisiei Superioare de Disciplină a U.N.E.J., Preşedintele Casei de Asigurări de Răspundere Civilă, cenzori.