A 4-a Conferinţă Internaţională la Lodz ( Polonia ) (traducere)

UIHJ a participat în data de 25 octombrie 2013 la a patra ediţie a Conferinței Internaționale organizată la Lodz de către Consiliul Executorilor Judecătoreşti din Lodz și Universitatea din Lodz pe tema "Executarea hotărârilor judecătorești și economia în criză".

Rolul executorului judecătoresc în funcționarea corectă a economiei

Conferința a avut loc în amfiteatrul Universității din Lodz, în prezența a mai mult de 150 de participanți. UIHJ a participat pentru a treia oară la acest eveniment de amploare în domeniul științei și media. UIHJ a fost reprezentată de președintele său, Leo Netten și de prim-secretarul, Mathieu Chardon.

Președintele Consiliului Executorilor Judecătoreşti din Lodz, Andrzej Ritmann, a urat bun venit participanților. El a făcut menţiune despre noua lege privind executarea, lege ce urmează a fi votată de parlamentul polonez. El şi-a exprimat regretul cu privire la imaginea proastă a executorului judecătoresc reflectată de mass-media și a insistat că fără punerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti, nu se poate vorbi despre statul de drept.
Rafal Fronczek, președintele Consiliului Național al Executorilor Judecătoreşti din Polonia, a luat cuvântul pentru a reaminti că această conferință Lodz are drept scop contribuirea la dezvoltarea imaginii pozitive a profesiei de executor judecătoresc în Polonia. El a subliniat că pentru 80% dintre companii, întârzierea plăților reprezintă unul dintre motivele existenţei crizei. Conform studiilor la nivel european, 35 % dintre companii nu îşi pot plăti datoriile la termen. În acest context, "executorii judecătorești joacă un rol foarte important în buna funcționare a economiei ", a spus el.
Apoi, Rafal Fronczek a menţionat despre diferitele propuneri formulate de către Consiliul Național al Executorilor Judecătoreşti din Polonia, în contextul noii legi, în special despre recuperarea amiabilă a datoriilor și de observare, două activități exercitate de executorii judecătorești din multe țări, care sunt menționate în liniile directoare ale CEPEJ din 17 decembrie 2009 privind punerea în aplicare și profesia de executor judecătoresc.

Oprirea plăţilor întârziate

După acesta, a urmat președintele Netten care a ținut un discurs reprodus mai jos: "Mă bucur nespus să vă revăd în acest frumos oraş, Lodz, şi să particip la activitatea dumneavoastră științifică. Aș dori să mulțumesc în acest sens, președintelui executorilor judecătorești din regiunea Lodz, Andrzej Ritmann pentru invitaţie dar şi pentru primire. Într-adevăr, încep să mă simt ca acasă printre voi.
Ca şi temele anterioare ( "Executorul judecătoresc într-o Europă armonizată" în 2011 și "Expulzarea și drepturile omului", în 2012 ), tema pe care ați ales-o pentru acest an, "Executarea hotărârilor judecătoreşti și criza economică", este deosebit de relevantă. Ea tratează o problemă de actualitate. Toată lumea încearcă să oprească criza globală cu care ne confruntăm și să revigoreze economia.

 Este vorba despre o ambiție necesară.În calitate de președinte al unei organizații internaționale, primul meu obiectiv este de a asigura că profesia de executor judecătoresc pe care o reprezint la nivel global este permanentă și se dezvoltă. Dar acest obiectiv ar fi inutil dacă nu ar fi susținut de altul, mai puțin corporatist, dar mai ambițios, mai util. Care este rolul executorului judecătoresc în lume? Ce rol trebuie să joace pentru a-şi putea îndeplini misiunea care constă în a fi la dispoziţia justiției, a cetățenilor și a întreprinderilor?

Răspunzând la aceste întrebări fără, însă, a ne pierde în considerente pur mercantile, profesia de executor judecătoresc îşi va construi viitorul. UIHJ caută de mulți ani, modalitatea în care profesia poate contribui, la nivelul ei, la rezolvarea crizei economice, acest flagel în care se pare că ne-am împotmolit tot mai mult cu fiecare zi. Într-adevăr, credem că executorul judecătoresc trebuie să fie un levier pentru a combate criza economică. Nu suntem singurii care gândesc acest lucru.

Mi-aţi cerut să ţin un scurt discurs. Voi fi foarte concis. Temele pe care le voi aborda, vor fi, fără îndoială, dezvoltate în detaliu mai târziu de către părțile interesate. Permiteți-mi să vă dau câteva exemple, începând cu colectarea creanțelor. Conform studiilor la nivel european, s-a estimat un cost anual de peste 300 de miliarde de euro însemnând întârzieri de plată din partea persoanelor fizice, cetățeni sau întreprinderi. Aceste întârzieri au următoarele efecte:
- În primul rând încetinirea economiei;
- În al doilea rând sărăcia și vulnerabilitatea;
- În ultimul rând, conducerea crizei economice, şi mai mult în spirală descendentă.

Cum să limităm plățile întârziate? La nivel european, există Directiva Europeană 2011/7 din 16 februarie 2011 privind combaterea întârzierii efectuării plăților în cazul tranzacțiilor comerciale. Aceasta înlocuiește Directiva anterioară din 29 iunie 2000. În conformitate cu articolul 1 din Directivă, lupta împotriva întârzierii plăților ar trebui "să asigure buna funcționare a pieței interne, promovând astfel competitivitatea întreprinderilor, în special a IMM-urilor". Despre ce este vorba mai exact? În primul rând, acest lucru permite creditorului să ia cunoştinţă despre întârzierea efectuării plăților. Pentru a promova această directivă, Uniunea Europeană organizează o campanie de conștientizare pentru plata cu întârziere. La data de 17 octombrie a avut loc la Paris un seminar pe această temă.

La nivel de profesie, cum pot lupta executorii judecătoreşti împotriva întârzierii efectuării plăților? Punctul 34 din liniile directoare ale CEPEJ din 17 decembrie 2009 privind executarea prevede că executorii judecătoreşti ar trebui să desfășoare activități secundare, împreună cu activitățile lor principale. Colectarea datoriilor este una dintre aceste activități secundare. În țara mea, Olanda, executorii judecătoreşti şi-au demonstrat eficacitatea în acest domeniu. Profesia mea deține mai mult de 60% din piața de recuperare a datoriilor. De ce? Din trei motive. Primul motiv este legat de statutul executorului judecătoresc. Profesia de executor judecătoresc este reglementată. În desfășurarea activităților sale, executorul judecătoresc este strict reglementat și controlat. Acesta reprezintă un semn de încredere pentru justițiabili. Al doilea motiv este că executorul judecătoresc este un jurist, cu un nivel de pregătire echivalent cu cel al unui judecător sau avocat. Este o garanție de profesionalism pentru justițiabili. Al treilea motiv este că executorul judecătoresc este singurul profesionist care se poate ocupa de colectarea datoriilor de la nașterea contractului, până la executarea hotărârii, care a fost obținută pe baza acestui contract.

În țara mea, de îndată ce există o întârziere de plată, executorul judecătoresc este, într-adevăr singurul care poate, la rândul său să trimită adrese debitorului, să stabilească un program de plată cu el, să obțină o încuviinţare de executare silită, să reprezinte creditorul în instanța de judecată, iar apoi să pună în aplicare hotărârea judecătorească. Este o garanție de eficiență pentru justițiabili. Aș adăuga că toate aceste activități desfășurate de către executorul judecătoresc olandez sunt menționate în liniile directoare ale CEPEJ. Acest lucru este perfect consecvent. Toate studiile arată: lupta împotriva întârzierilor în efectuarea plăților este o cursă contra cronometru. Cu cât vom acționa mai repede, cu atât mai mari sunt şansele de colectare a datoriilor. Cu cât vom acționa mai târziu, cu atât mai puțin probabil va fi să colectăm datoriile. Atât de simplu este. Acesta este de fapt modul în care executorul judecătoresc luptă eficient împotriva întârzierii efectuării plăților și, prin urmare, împotriva crizei. De aceea, este esențial ca executorii judecătoreşti să efectueze colectarea datoriilor, ca parte a activităților lor de zi cu zi.

Întârzierea efectuării plăților reprezintă, de asemenea, principalul motiv pentru care un creditor îl va acţiona în instanţă pe debitorul său. Din nou, rolul executorului judecătoresc este esențial. El este cel care va pune în aplicare decizia instanței de judecată. Acest lucru presupune că statul va pune la dispoziție toate mijloacele legale pentru a-i permite să îşi îndeplinească mai repede misiunea. Din nou, timpul este un factor critic.
Liniile directoare CEPEJ specifică mijloacele. În conformitate cu punctul 6 : "Pentru ca legea să fie menținută și cetăţenii să aibă încredere în sistemul judiciar, procesul trebuie să fie nu doar eficient, dar şi corect". Punctul 33 recomandă ca executorii judecătoreşti să aibă "competența exclusivă pentru :

- Punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești și a altor titluri executorii sau a documentelor;
- Și punerea în aplicare a tuturor procedurilor de executare prevăzute de legea statului în care își desfășoară activitatea". În ceea ce privește informațiile despre bunurile debitorului, punctul 40 prevede că "statele membre ar trebui să le permită rapid și, preferabil, acces direct la informații cu privire la bunurile debitorului". Referitor la autonomia executorului judecătoresc, punctul 67 prevede că "statele membre sunt încurajate, în special, să ia măsuri de facilitare a cadrului procedural de executare, pentru a oferi executorilor autonomia necesară de a face alegeri, fără autorizare prealabilă, în privinţa etapelor procedurale care sunt cele mai potrivite pentru situaţia în cauză".

În cele din urmă, cu privire la alocarea costurilor de executare, CEPEJ adoptă linia de urmat, la paragraful 60: "Cheltuielile de executare ar trebui să fie suportate de către debitor, în cazul în care el sau ea este solvent, împreună cu posibilitatea unui comision de performanță suportat de creditor. În cazul în care pârâtul este insolvabil, cheltuielile de executare ar trebui să fie plătite de reclamant". Vedeţi, există o singură modalitate de a se asigura că executorul judecătoresc respectă, pe deplin, cerințele Convenției Europene a Drepturilor Omului și că un stat nu este sancționat de către Curtea Europeană a drepturilor omului: Orientările CEPEJ din 17 decembrie 2009 privind executarea ar trebui să fi puse în aplicare în întregime. Doresc, de asemenea, să vă reamintesc că aceste linii directoare au fost adoptate în unanimitate de către Comitetul de Miniștri al Consiliului din 47 state membre din Europa, și, prin urmare, de către Polonia.

Pentru a încheia, executorul judecătoresc constituie o armă împotriva crizei economice. Statul ar trebui să-și îndeplinească rolul de a oferi executorilor judecătoreşti modalităţi pentru a folosi această armă.
 
Acest lucru înseamnă:
- Activități extinse și compatibile cu statutul executorului judecătoresc;
- Acces direct la informații privind bunurile debitorului, în contextul punerii în aplicare a hotărârilor judecătorești;
- Monopolul executorului judecătoresc asupra tuturor acțiunilor de executare;
- Autonomia executorului judecătoresc în realizarea executării cu sprijinul autorităților, atunci când este necesar;
- Și un tarif adecvat, luând în considerare activitatea desfășurată de către executorul judecătoresc în cadrul misiunii sale.

Acum va trebui să vă pun o întrebare: Îndeplineşte Polonia toate aceste cerințe? Mulțumesc.

Franța nu îndeplinește pe deplin criteriile orientărilor CEPEJ cu privire la executare.

A urmat domnul Mathieu Chardon care a prezentat punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești în Franța. În timpul prezentării sale, prim secretarul UIHJ a menționat activitățile monopolul și non-monopol ale executorului judecătoresc francez, menționând că această profesie a realizat cea mai mare parte dintre activitățile menționate în liniile directoare CEPEJ, cu excepția câtorva domenii. În ceea ce privește sechestrul de bunuri, procedura este realizată în întregime de către instanța de judecată. În ceea ce privește sechestrul pe imobile, executorul judecătoresc pune sechestru pe proprietate, în timp ce procedurile ulterioare care rezultă din vânzarea proprietăţii se desfăşoară sub conducerea judecătorului". În acest sens, Franța nu este în conformitate cu criteriile din liniile directoare CEPEJ ", a declarat prim-secretarul UIHJ. El a concluzionat afirmând că "punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești în Franța este mai dificilă din cauza crizei economice cu care ne confruntăm. Executorii judecătoreşti trebuie să se ocupe de debitorii care se confruntă cu situații financiare și personale dificile. Pentru a-și îndeplini misiunea, el trebuie să arate fermitate, dar şi răbdare și umanitate. Executarea hotărârilor judecătorești în Franța reflectă într-adevăr acest echilibru delicat".

Apoi Zbigniew Rau, profesor la Facultatea de Lodz, director al Centrului de Cercetare Alexis de Tocqueville, a dezvoltat tema ethosului profesiei de executor judecătoresc care se confruntă cu criza. Anna Baranska, profesor la Universitatea din Lodz, a discutat la rândul său, despre punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești ca un instrument eficient pentru stabilitatea economică. În cele din urmă, Robert Damski, responsabil pentru relațiile cu presa la Consiliul Național al Executorilor Judecătoreşti din Polonia s-a referit la relațiile adesea dificile dintre mass-media și executorii judecătoreşti polonezi. Au fost adresate multe întrebări de către participanți din toate orizonturile, judecători, avocați, profesori universitari, reprezentanți ai asociațiilor, jurnalisti, studenţi, antreprenori și persoane fizice. Ca și în anii precedenți, organizarea perfectă a conferinței de la Lodz ar trebui să fie recunoscută, conferinţă care, la sfârșitul celei de a patra ediţii, şi-a dovedit utilitatea.

 Link    articol original în limba engleză