COMUNICAT DE PRESĂ
în legătură cu afirmațiile conducerii AUTORITĂȚII NAȚIONALE PENTRU RESTITUIREA PROPRIETĂȚILOR referitoare la anumite dosare de executare în care ANRP a avut calitatea de debitor


După cum cunoașteți, în ultima perioadă, anumiți executori judecătorești din cadrul Camerei Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel București au fost ținta unor atacuri dure din partea conducerii Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților în legătură cu anumite dosare de executare în care ANRP a avut calitatea de debitor.

În acest sens, au existat mai multe emisiuni televizate în care Președintele ANRP, domnul George Băeșu, a adus acuzații grave unor executori judecătorești din cadrul Camerei București, acuzații care, fără îndoială, au produs un prejudiciu de imagine membrilor Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești.

Potrivit afirmațiilor apărute în presă, Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților a menționat și faptul că, ”în perioada 2012-2014, ca urmare a executării silite a ANRP, din conturile instituției a fost trasă, cu titlu de onorarii pentru executorii judecătorești, suma de 53 milioane lei (în afara sumelor trase în numele titularilor de dosare de despăgubire)”.

Birourile executorilor judecătorești la care se face referire în comunicatele de presă menționate mai sus cu privire la cuantumul onorarilor sunt: BEJA Raportoru Georgeta; BEJA Duica Claudiu și Duica Alexandra Claudia; BEJA Dobra Coșoreanu și asociații; BEJA Dorina Gonț, Lucian Gonț și Marian Panait; BEJA Dumitrache și Dumitrache; BEJA Popa Carmen Gabriela; BEJA Culcea Raluca Mariana; BEJA Mihai Ghișoiu, Mihail Popa și Cosmin Gabriel Vararu Gavrilescu; BEJA Bran Cristian; BEJA Maghiar Bogdan și Maghiar Ana Maria.”

Având în vedere cele prezentate mai sus și faptul că afirmațiile apărute în presă nu au fost dovedite cu documente concrete, UNEJ a transmis de urgență o adresă către ANRP prin care a solicitat să i se comunice, cu celeritate, dovezile care au stat la baza afirmațiilor făcute în mass-media.

În urma primirii documentelor solicitate, conducerea UNEJ va analiza conținutul dosarelor de executare, pentru a lua măsurile corespunzătoare în situația în care afirmațiile apărute în presă sunt neîntemeiate și prejudiciul de imagine creat UNEJ este nejustificat. Pe de altă parte, în eventualitate în care, din analiza documentelor înaintate de către ANRP, și în urma clarificării eventualelor nelămuriri ca urmare a transmiterii unor note de relații de către executorii judecătorești ce fac subiectul discuției susmenționate, se va constata că a ca au fost încălcate normele juridice aplicabile în materie, conducerea UNEJ va lua, de urgență, toate măsurile legale ce se impun.

Publicat 09.03.2015