Gala Profesiilor Liberale - Decembrie 2013

În data de 3 decembrie 2013 a avut loc Gala Profesiilor Liberale Juridice și Economice, organizată de către LEGAL MAGAZIN AWARDS și Business Mark cu sprijinul Uniunii Naționale a Profesiilor Liberale, găzduită de Hotel Howard Johnson.
La acest eveniment au participat reprezentanți din numeroase domenii, președinți de asociații profesionale, avocați, notari, practicieni în insolvență , mediatori, consultanți fiscali, auditori financiari, consilieri în proprietate industrială, bancheri, oficialități guvernamentale, presa economică.
Printre participanți, ca reprezentanți ai profesiei de executor judecătoresc, s-au numărat d-nul Cristian Mihai Jurchescu, președintele Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, d-nul Deacu Vasile, vicepreședinte al U.N.E.J., d-nul Ezer Lucian, vicepreședinte al U.N.E.J. și d-na Gonț Dorina, executor judecătoresc în cadrul Curții de Apel București și președinte al Camerei Executorilor Judecătorești București. În cadrul galei s-a discutat importanța profesiei liberale și despre impedimentele cu care se confruntă aceasta. S-a adus la cunoștința celor prezenți înființarea la nivelul Uniunii Profesiilor Liberale a unui grup de lucru care să cuantifice influența profesiilor liberale asupra economiei și societății românești.
Cu ocazia acestui eveniment d-nului Cristian Mihai Jurchescu, președintele U.N.E.J., i-a fost înmânată o diplomă de excelență pentru contribuția la dezvoltarea profesiei de executor judecătoresc al cărei reprezentant este.