Întâlnire UNEJ cu reprezentanții instituțiile bancare din România


Având în vedere interesul sporit pe care Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești îl manifestă în vederea îmbunătățirii relațiilor și a colaborării existente între executorii judecătorești și instituțiile financiar bancare, pe de o parte, precum și intenția de a clarifica anumite aspecte apărute în practică în relațiile dintre anumiți executori judecătorești și o serie bănci, pe de altă parte, în data de 12.11.2014, ora 14.00, la sediul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, a avut loc întâlnirea organizată în scopul identificării unor soluții comune în vederea clarificării situațiilor menționate mai sus, la care au participat reprezentanții următoarelor entități financiar - bancare: Asociația Română a Băncilor, Alpha Bank România S.A., Bancpost S.A., Blom Bank France S.A. Paris, Banca Comercială - Carpatica S.A., Banca Comercială Romană S.A. – BCR, BCR pentru locuințe, Banca de Export-Import a României - Eximbank, BRD S.A. – Group Societe Generale, Banca Românească S.A. – Membră a Grupului National Bank of Greece, Banca Transilvania S.A., CEC Bank S.A., Credit Europe Bank S.A., GarantiBank S.A., ING Bank N.V. Bucharest Branch, Libra Internet Bank S.A., Marfin Bank S.A., Millennium Bank S.A., Raiffeisen Bank S.A., UniCredit – Ţiriac Bank S.A., Volksbank Romania S.A.

Din partea Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești au participat: domnul Cristian-Mihai Jurchescu - președintele UNEJ, domnul Vasile Deacu - vicepreședintele UNEJ, domnul Marius Morari - președintele Camerei Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel Cluj și doamna Melania Nicoleta Grecu - Director al Direcției Juridice din UNEJ.

Cu prilejul întâlnirii s-au pus în discuție mai multe probleme apărute în cadrul relațiilor dintre instituțiile bancare, pe de o parte, și executorii judecătorești, pe de altă parte, printre care:
- Rolul instituțiilor bancare în procesul de urmărire a modului de instrumentare a dosarelor de executare silită de către executorii judecătorești și modalitățiile exercitării acestui drept consfințit prin dispozițiile art. 645 alin. (1) din Codul de procedură civilă;
- Modalitățile de contestare de către creditori a actelor emise de către executorii judecătorești;
- Delimitarea clară a atribuțiilor UNEJ în calitate sa de organ de control, pe de o parte, și a instanței de judecată în calitate de organism de control cu privire la legalitatea actelor de executare, pe de altă parte, precum și efectelor pe care le produc hotărârile emise de cele două entități;
- Delimitarea instituției cheltuielilor de executare de cea a onorariului de executor judecătoresc;
- Modalitatea de stabilire a onorariului de executor judecătoresc în cazul existenței în cadrul aceluiași dosar execuțional atât a creditorului urmăritor, cât și creditorului/creditorilor intervenienți;
- Modalitatea de stabilire a onorariului de executor judecătoresc în cazul folosirii la cererea creditorului a tuturor formelor de executare silită în urma cărora se formează mai multe dosare de executare silită, însă în vederea recuperării aceleiași creanțe având la baza același titlu executoriu;
- Posibile modificări și norme de conduită care pot interveni în relația dintre instituțiile bancare și executorii judecătorești ca rezultat al unei posibile intrări în vigoare a Legii privind insolvența persoanei fizice;
- Problema raportării onorariului de executor judecătoresc la creanța recuperată sau la creanța reală prevăzută în titlul executoriu cu care fost investit executorul judecătoresc;
- Problema cuantumului și modalităților de recuperare a onorariului de executor judecătoresc în cazul debitorilor insolvabili atât în raport cu prevederile Codului de procedură civilă anterior modificării prin Legea 138/2014 privind Codul de Procedură Civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe, cât și a dosarelor formate după întrare în vigoare a actului normativ menționat;
- Natura juridică de titlu executoriu a proceselor verbale de cheltuieli de executare în raport de creditori și modalitățile practice de contestare a acestora;
- Stabilirea unor proceduri de lucru care să fie în concordanță atât cu Normele BNR, cât și cu cele ale organelor de control din cadrul Uniunii Europene în materia bancară.

Având în vedere discuțiile deosebit de complexe care au prezentat un real interes pentru ambele părți prezente la discuții, s-a considerat oportun să se organizeze periodic astfel de întâlniri benefice în vederea consolidării colaborării interinstituționale.
Articol postat 20.11.2014