Camera Executorilor Judecatoresti


În circumscripţia fiecărei curţi de apel funcţionează câte o Cameră a executorilor judecătoreşti, cu personalitate juridică. Camera are, potrivit legii, personalitate juridica, firma, stampila si sigilii proprii, iar sediul ei se afla in localitatea in care functioneaza curtea de apel in circumscriptia careia se constituie.
Din Camera executorilor judecătoreşti fac parte toţi executorii judecătoreşti din circumscripţia curţii de apel respective.
Camera executorilor judecătoreşti este condusă de un colegiu director format dintr-un preşedinte, un vicepreşedinte şi 3-7 membri.

Preşedintele colegiului director reprezintă Camera executorilor judecătoreşti în raporturile acesteia cu terţii.
Colegiul director al Camerei executorilor judecătoreşti are următoarele atribuţii principale:
a) rezolvă plângerile părţilor împotriva executorilor judecătoreşti şi executorilor judecătoreşti stagiari, luând măsurile corespunzătoare, pe care le aduce la cunoştinţa Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti;
b) deleagă, în cazuri excepţionale, pentru o perioadă determinată de cel mult 6 luni, un executor judecătoresc pentru a asigura funcţionarea unui alt birou de executor judecătoresc, cu încunoştinţarea preşedintelui Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi a preşedintelui curţii de apel în a cărei circumscripţie urmează să îşi exercite atribuţiile; delegarea nu poate fi repetată decât după un an, în afara cazului în care executorul judecătoresc delegat îşi dă acordul;
c) informează Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti în legătură cu activitatea birourilor executorilor judecătoreşti şi asupra necesarului de executori judecătoreşti şi executori judecătoreşti stagiari;
d) întocmeşte documentarea juridică şi asigură consultarea şi informarea curentă a executorilor judecătoreşti;
e) ţine evidenţa veniturilor şi cheltuielilor Camerei executorilor judecătoreşti şi a contribuţiei membrilor săi;
f) procură datele şi lucrările necesare pentru Buletinul executorilor judecătoreşti şi asigură difuzarea acestuia;
g) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de prezenta lege, de regulamentul de aplicare a acesteia şi de Statutul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.

Camerele Executorilor Judecătorești de pe lângă Curțile de Apel din România

   
C.E.J. Suceava  
C.E.J. Oradea C.E.J. Cluj C.E.J. Iasi
  C.E.J. Tg. Mures C.E.J. Bacau  
C.E.J. Timisoara C.E.J. Alba Iulia   C.E.J. Brasov C.E.J. Galati  
  C.E.J. Pitesti C.E.J. Ploiesti  
C.E.J. Constanta
C.E.J. Craiova    C.E.J. Bucuresti