Centrul Național de Pregătire și Perfecționare a Executorilor Judecătorești

Centrul Național de Pregătire și Perfecționare a Executorilor Judecătorești din România este reglementat prin Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești art. 44 , prin Statutul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești din România art. 61 și Hotărârea nr. 46/13 iulie 2007 a Consiliului U.N.E.J., în baza O.U.G. nr. 190 din 21.11.2005 art. II pct. 10 .

Centrul Național de Pregătire și Perfecționare a Executorilor Judecătorești din România organizează cursuri de pregătire profesională continuă atât practice cât și teoretice în vederea dobândirii sau îmbunătățirii nivelului de cunoștințe, abilități și aptitudini profesionale de către executorii judecătorești definifivi și stagiari, în scopul creșterii calității actului execuțional sau procedurii de executare silită.

Programa cursurilor de pregătire și perfecționare a executorilor judecătorești este stabilită de către Consiliul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, alături de o comisie științifică care funționează în cadrul Centrului Național de Pregătire și perfecționare a Executorilor Judecătorești din România în funcție de propunerile executorilor judecătorești.

Organizarea și funcționarea Centrului Național de Pregătire și Perfecționare a Executorilor Judecătorești sunt stabilite prin Regulamentul de funcționare și perfecționare al Centrului Național de Pregătire și Perfecționare a Executorilor Judecătorești, aprobat de către Consiliul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești.

Organele de conducere ale Centrului Național de Pregătire și Perfecționare a Executorilor Judecătorești

Director:
Executor Judecătoresc Hurubă Eugen


Tel: 0744.612.672

Secretar:
Executor Judecătoresc Pavel Bebi


Tel: 0723.590.830

Contact:
Tel: 031.433.43.66
E-mail: cnppej@executori.ro

Actele constitutive ale Centrului Național de Pregătire și Perfectionare a Executorilor Judecătorești
- O.U.G. nr. 190 din 21.11.2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană
- Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești cu modificările și completarile ulterioare
- Statutul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești
- Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului Național de Pregătire și Perfectionare a Executorilor Judecătorești
- Hotărârea nr. 46/2007 a Consiliului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești din România