CASA DE ASIGURĂRI A EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI ( C.A.E.J.)

Cadru legislativ
În conformitate cu art. 35 alin. (1) din Lege nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti din 01/11/2000 cu modificările și completările ulterioare, în cadrul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti s-a organizat şi funcţioneaza o casă de asigurări pentru asigurarea de răspundere civilă a executorilor judecătoreşti, cu personalitate juridică, în condiţiile stabilite prin statutul propriu aprobat de Congresul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.

Scopul C.A.E.J.:
Scopul Casei de Asigurări este asigurarea obligatorie a răspunderii civile care revine executorului judecătoresc în funcție, potrivit legii, pentru daunele patrimoniale cauzate involuntar terților, prin fapte proprii sau ale angajaților săi.

Conducere:
Președinte: Executor Judecătoresc - Pintilie Lucian Gabriel
Telefon mobil: 0744 781874
Telefon Fix: 02103205092
Adresa e-mail: bejpintilielucian@yahoo.com


Relații publice:
Adresa contact: București, str. Cuza Vodă nr. 143, sector 4
Telefon: 021.312.37.37
Fax: 021.312.37.37
Adresa e-mail: caej@executori.ro