Biroul Executorului Judecatoresc


Activitatea unui birou al executorilor judecatoresti consta in:
        Punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii  
        Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare  
        Comunicarea actelor de procedura  
        Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante  
        Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca  
        Constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila  
       Intocmirea proceselor - verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila  
        Intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz  
        Executari directe:     
                        - Evacuari     
                        - Incredintarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului    
                        - Vizitarea minorului   
                        - Puneri in posesie, granituiri, servituti, predari de bunuri etc.  
        Executari indirecte:     
                        - Urmarirea mobiliara a creantelor   
                        - Urmarirea imobiliara a creantelor  
        Popriri  
        Protestul de neplata la cambie, bilet la ordin  
        Constatarea unor situatii de fapt si inventarierea unor bunuri   
        Procese - verbale de oferta reala  
        Confiscari  
        Consultatii in legatura cu constituirea actelor executionale  
        Orice alte acte sau operatiuni date de lege in competenta lui