Solutionarea Petitiilor

          Petitiile, depuse la Uniune personal, transmise prin posta sau e-mail, referitoare la activitatea executorilor judecatoresti se adreseaza Colegiilor Directoare ale Camerelor Executorilor Judecatoresti de pe langa Curtile de Apel de care apartin executorii judecatoresti respectivi, acestea fiind cele care soluţionează sesizările formulate împotriva executorilor judecătoreşti şi care pot propune, după caz, luarea măsurilor legale şi statutare.

         Petiţiile referitoare la activitatea executorilor judecatoresti greşit îndreptate catre U.N.E.J. vor fi trimise în termen legal de la înregistrare catre Colegiile Directoare ale Camerele Executorilor Judecatoresti de pe langa Curtile de Apel care au ca atribuţii rezolvarea problemelor sesizate. Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează conform art. 7 al Ordonanţei nr. 27/2002 din 30/01/2002 versiune actualizata la data de 30/08/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.