CONCURSURI SI EXAMENE 2019


Admitere în profesie pentru executorii judecătorești stagiari

13.05.2019 - Anunț!

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, sub coordonarea și controlul Ministerului Justiției, organizează în data de 28.06.2019, concursul sau examenul de admitere în profesie pentru ocuparea posturilor vacante de executor judecătoresc stagiar cuprinse in Ordinului ministrului justiției nr. 3939/C/16.10.2018 privind actualizarea numarului posturilor de executori judecatoresti pentru anul 2018, modificat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2041/C/22.04.2019.
Data limită de înscriere: conform prevederilor art. 18 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii Judecătorești, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 210/2001, cu modificările și completările ulterioare, ”cererea de înscriere împreună cu dovezile privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 15 lit. a)-f) din lege se depun, cu cel puţin 20 de zile înainte de data susţinerii concursului sau examenului, la Camera executorilor judecătoreşti în a cărei circumscripţie se afla localitatea unde domiciliază candidatul”, respectiv până la data de 07.06.2019, inclusiv.
Pentru verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 15 lit. a)–f) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dosarul prezentat în vederea înscrierii la concursul sau examenul de admitere în profesie pentru executorii judecătorești stagiari va conține, în ordinea enumerării, următoarele documente: Deschide

DESCHIDE TEMATICA - concurs sau examen de admitere în profesie pentru executorii judecătorești stagiari

CERERE INSCRIERE

LISTA POSTURI

MO 494/13.05.2019

ACORD GDPR