CONCURSURI SI EXAMENE 2019


Admitere în profesie pentru executorii judecătorești stagiari

19.07.2019 Rezultatele finale

11.07.2019 Rezultat contestatii

Important!
În atenția candidaților!
Rezultatele finale obținute la concursurile și examenele care au avut loc în zilele de 27 și 28 iunie 2019 cuprinzând candidații admiși și respinși urmează a fi publicate pe site-ul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, www.executori.ro și pe cel al Ministerului Justiției, după validarea acestora în cadrul ședinței Consiliului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești care va avea loc joi, 18.07.2019, ora 10.00.
Ocuparea posturilor se va face, în ordinea mediilor, în funcție de opțiunile exprimate în cererea de înscriere.

30.06.2019 Rezultat concurs

Important!
În atenția candidaților la concursuri/examene
În conformitate cu dispozițiile 33 din Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 210/2001, cu modificările și completările ulterioare, după afișarea rezultatelor candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de 3 zile de la data afișării rezultatelor la sediul Camerei executorilor judecătorești, sub sancțiunea decăderii, respectiv până joi, 04.07.2019, inclusiv. Contestațiile se depun la Camera executorilor judecătorești unde s-a depus cererea de înscriere la concurs sau examen.

28.06.2019 Barem corectare

31.05.2019 - Anunț! În atenția candidaților la concursurile și examenele organizate de Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești în zilele de 27 și 28 iunie 2019

Concursurile și examene profesionale care vor avea loc în zilele de 27 și 28 iunie 2019 se vor desfășura în Auditorium Pallady, situat in București, Bulevardul Theodor Pallady 40G, sector 3.
Accesul candidaţilor în sala de concurs se va face numai pe baza actului de identitate (carte de identitate, carte de identitate provizorie, buletin de identitate, pașaport), lipsa acestuia atrăgând neparticiparea la proba scrisă și eliminarea din concurs, în următoarele intervale orare:
- 0830 – 900 - concursul pentru schimbări de sediu dintr-o circumscripţie în alta din data de 27.06.2019.
- 1330 - 1400 – concursul sau examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcţii de specialitate juridică din data de 27.06.2019;
- 0830 - 0900 – examenul de definitivat pentru executorii judecătorești stagiari din data de 28.06.2019;
- 1430 – 1500 - concursul sau examenul de admitere în profesie pentru executorii judecătoreşti stagiari, din data de 28.06.2019;
Vă supunem atenției faptul că este interzis accesul, în sala de concurs, cu telefoane mobile sau cu orice alte mijloace de comunicare/informare/consultare, iar în timpul probei scrise este interzisă folosirea oricăror surse de comunicare/informare/consultare pentru rezolvarea subiectelor.

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești vă urează mult succes!

Hotărârea Consiliului UNEJ cu privire la data și locația susținerii examenului sau concursului

13.05.2019 - Anunț!

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, sub coordonarea și controlul Ministerului Justiției, organizează în data de 28.06.2019, concursul sau examenul de admitere în profesie pentru ocuparea posturilor vacante de executor judecătoresc stagiar cuprinse in Ordinului ministrului justiției nr. 3939/C/16.10.2018 privind actualizarea numarului posturilor de executori judecatoresti pentru anul 2018, modificat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2041/C/22.04.2019.
Data limită de înscriere: conform prevederilor art. 18 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii Judecătorești, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 210/2001, cu modificările și completările ulterioare, ”cererea de înscriere împreună cu dovezile privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 15 lit. a)-f) din lege se depun, cu cel puţin 20 de zile înainte de data susţinerii concursului sau examenului, la Camera executorilor judecătoreşti în a cărei circumscripţie se afla localitatea unde domiciliază candidatul”, respectiv până la data de 07.06.2019, inclusiv.
Pentru verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 15 lit. a)–f) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dosarul prezentat în vederea înscrierii la concursul sau examenul de admitere în profesie pentru executorii judecătorești stagiari va conține, în ordinea enumerării, următoarele documente: Deschide

DESCHIDE TEMATICA - concurs sau examen de admitere în profesie pentru executorii judecătorești stagiari

CERERE INSCRIERE

LISTA POSTURI

MO 494/13.05.2019

ACORD GDPR