Concursuri organizate de UNEJ pentru admitere in profesia de executor judecatoresc si schimbari de sedii

CONCURSURI SI EXAMENE 2015

REZULTATE FINALE LA EXAMENE SI CONCURSURI - SESIUNE NOIEMBRIE 2015

EXAMENUL DE ADMITERE ÎN PROFESIE PENTRU EXECUTORII JUDECĂTOREŞTI STAGIARI
CONCURSUL SAU EXAMENUL DE ADMITERE ÎN PROFESIA DE EXECUTOR JUDECĂTORESC PENTRU PERSOANELE CARE AU EXERCITAT TIMP DE 3 ANI FUNCȚII DE SPECIALITATE JURIDICĂ
EXAMENUL DE DEFINITIVAT PENTRU EXECUTORII JUDECĂTOREŞTI STAGIARI
CONCURSUL PENTRU SCHIMBĂRI DE SEDIU

REZULTATE SOLUTIONARE CONTESTATII

EXAMENUL DE ADMITERE ÎN PROFESIE PENTRU EXECUTORII JUDECĂTOREŞTI STAGIARI ADMISE RESPINSE
CONCURSUL SAU EXAMENUL DE ADMITERE ÎN PROFESIA DE EXECUTOR JUDECĂTORESC PENTRU PERSOANELE CARE AU EXERCITAT TIMP DE 3 ANI FUNCȚII DE SPECIALITATE JURIDICĂ RESPINSE
EXAMENUL DE DEFINITIVAT PENTRU EXECUTORII JUDECĂTOREŞTI STAGIARI ADMISE RESPINSE
CONCURSUL PENTRU SCHIMBĂRI DE SEDIU RESPINSE

LISTE REZULTATE

BAREM DE NOTARE

Comisia pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs sau examen

Comisia pentru solutionarea contestatiilor formulate impotriva hotararilor comisiei de verificare a dosarelor


Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, sub coordonarea și controlul Ministerului Justiției, organizează în București, următoarele examene și concursuri pentru anul 2015:
1. 10.11.2015 - examenul de admitere în profesie pentru executorii judecătoreşti stagiari;
2. 10.11.2015 - concursul pentru schimbări de sediu;
3. 11.11.2015 - examenul de definitivat pentru executorii judecătoreşti stagiari;
4. 11.11.2015 - concursul sau examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcții de specialitate juridică.

Cererile viitorilor candidați se vor depune, în termenul legal, după cum urmează:
• La sediul Camerei Executorilor Judecătoreşti în a cărei circumscripție se află localitatea în care domiciliază candidatul, pentru examenul de admitere în profesie pentru executorii judecătoreşti stagiari;
• La sediul Camerei Executorilor Judecătoreşti în a cărei circumscripție candidatul are sediul biroului, pentru concursul pentru schimbări de sediu;
• La sediul Camerei Executorilor Judecătoreşti în a cărei circumscripție candidatul a efectuat stagiul, pentru examenul de definitivat pentru executorii judecătoreşti stagiari;
• La sediul Camerei Executorilor Judecătoreşti în a cărei circumscripție se află localitatea în care domiciliază candidatul, pentru concursul sau examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcții de specialitate juridică.

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești vă urează mult succes!

TEMATICA EXAMEN 3 ANI FUNCTIE JURIDICA 2015 DESCHIDE
TEMATICA EXAMEN DEFINITIVAT 2015 DESCHIDE
TEMATICA EXAMEN STAGIARI 2015 DESCHIDE
TEMATICA EXAMEN SCHIMBARE SEDIU 2015 DESCHIDE

ACTE NECESARE ÎN VEDEREA SUSȚINERII EXAMENELOR/CONCURSURILOR ORGANIZATE DE UNIUNEA NAȚIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI

În vederea înscrierii la concursurile și examenele ce vor avea loc în luna noiembrie 2015, în București, viitorii candidați au obligația să depună, în ordinea enumerării, următoarele acte, în vederea ducerii la îndeplinire a condiţiilor prevăzute de lege:
1. Cerere de înscriere (model tipizat ce poate fi descărcat de pe site-ul UNEJ, de pe site-ul CEJ sau poate fi procurat de la sediul Camerelor Executorilor Judecătorești de pe lângă Curțile de Apel);
2. Act de identitate (BI sau CI) – copie conformă cu originalul;
3. Certificat de naştere şi certificat de căsătorie (unde este cazul) – copie conformă cu originalul;
4. Certificat naștere copil (dacă este cazul) – copie conformă cu originalul;
5. Diplomă de licenţă în studii juridice - copie legalizată;
6. Carnet de muncă (dacă este cazul) –– copie conformă cu originalul (numai pentru concursul sau examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcții de specialitate juridică);
7. Adeverință de vechime din care să reiasă vechimea în domeniul juridic - în original (numai pentru concursul sau examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcții de specialitate juridică);
8. Declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că persoana care își depune candidatura are capacitate deplină de exerciţiu;
9. Cazier judiciar;
10. Adeverinţă medicală din care să rezulte că persoana care candidează este aptă din punct de vedere medical să exercite profesia de executor judecătoresc;
11. Referat din partea executorului judecătoresc îndrumător (numai pentru examenul de definitivat pentru executorii judecătorești stagiari);
12. Adeverință eliberată de Colegiul Director al CEJ din care să reiasă aprobarea reducerii de stagiu, dacă este cazul (numai pentru examenul de definitivat pentru executorii judecătorești stagiari);
13. Chitanţă de plată a taxei de înscriere;
14. 2 fotografii color ( tip C.I.).

MODEL CERERE DE INSCRIERE EXAMEN SALVEAZA
MODEL CONTESTATIE SALVEAZA


În vederea înscrierii la concursurile și examenele ce vor avea loc în luna noiembrie 2015, în București, viitorii candidați vor achita taxele de înscriere în cuantumurile aprobate de către Consiliul UNEJ prin Hotărârile nr. 86/11.09.2015, nr. 87/11.09.2015, nr. 88/11.09.2015 și nr. 89/11.09.2015, după cum urmează:
1. 1500 lei pentru examenul de admitere în profesie pentru executorii judecătoreşti stagiari, urmând ca 20% din cuantumul taxei, respectiv suma de 300 lei, să fie achitată în contul Camerei Executorilor Judecătoreşti în a cărei circumscripție se află localitatea în care domiciliază candidatul, iar 80%, respectiv suma de 1200 lei va fi achitată în contul UNEJ, IBAN: RO63BRDE445SV01283174450 BRD – Agenţia Dacia – CIF 13794361;
2. 3000 lei pentru concursul pentru schimbări de sediu, urmând ca 20% din cuantumul taxei, respectiv suma de 600 lei, să fie achitată în contul Camerei Executorilor Judecătoreşti în a cărei circumscripție candidatul are sediul biroului, iar 80%, respectiv suma de 2400 lei va fi achitată în contul contul UNEJ, IBAN: RO63BRDE445SV01283174450 BRD – Agenţia Dacia – CIF 13794361;
3. 1500 lei pentru examenul de definitivat pentru executorii judecătoreşti stagiari, urmând ca 20% din cuantumul taxei respectiv suma de 300 lei, să fie achitată în contul Camerei Executorilor Judecătoreşti în a cărei circumscripție candidatul a efectuat stagiul, iar 80%, respectiv suma de 1200 lei va fi achitată în contul contul UNEJ, IBAN: RO63BRDE445SV01283174450 BRD – Agenţia Dacia – CIF 13794361;
4. 5000 lei pentru concursul sau examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcții de specialitate juridică, urmând ca 20% din cuantumul taxei, respectiv suma de 1000 lei, să fie achitată în contul Camerei Executorilor Judecătoreşti în a cărei circumscripție se află localitatea în care domiciliază candidatul, iar 80%, respectiv suma de 4000 lei va fi achitată în contul UNEJ, IBAN: RO63BRDE445SV01283174450 BRD – Agenţia Dacia – CIF 13794361.

MO, Partea a III – a, nr.799/05.08.2015, ce cuprinde lista posturilor vacante pentru schimbări de sediu,posturi aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1970/C/22.06.2015 privind actualizarea numărului posturilor de executor judecătoresc pentru anul 2015 şi care pot fi ocupate, conform dispozițiilor art. 79 alin. (3) din Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 210/2001, cu modificările şi completările ulterioare DESCHIDE

MO, Partea a III – a, nr.995/28.09.2015 ce curpinde lista posturilor vacante si data aprobata de UNEJ pentru desfasurarea concursurilor sau examenelor DESCHIDE

CONCURSURI SI EXAMENE 2013

Concurs de schimbare a sediilor birourilor executorilor judecatoresti dintr-o circumscriptie in altaTematica Subiecte si Baremul de corectare
Concurs sau examen de admitere in profesia de executor judecatoresc pentru persoanele care au exercitat timp de trei ani o functie de specialitate juridicaTematicaSubiecte si Baremul de corectare
Examen definitivat - 16.05.2013TematicaSubiecte si Baremul de corectare
Admitere in profesie pentru executorii judecatoresti stagiari 15.05.2013 TematicaSubiecte si Baremul de corectare

CONCURSURI SI EXAMENE 2012

Concurs sau examen de admitere in profesia de executor judecatoresc pentru persoanele care au exercitat timp de trei ani o functie de specialitate juridica 21.11.2012TematicaSubiecte si Baremul de corectare
Concurs de schimbare a sediilor birourilor executorilor judecatoresti dintr-o circumscriptie in alta - 09.03.2012TematicaSubiecte si Baremul de corectare

CONCURSURI SI EXAMENE 2011

Concurs sau examen de admitere in profesia de executor judecatoresc pentru persoanele care au exercitat timp de trei ani o functie de specialitate juridica - 20.01.2011TematicaSubiecte si Baremul de corectare
Examen definitivat - 30.11.2011TematicaSubiecte si Baremul de corectare
Admitere in profesie pentru executorii judecatoresti stagiari - 29.11.2011TematicaSubiecte si Baremul de corectare
Introducere | Cadru Legislativ | Cadru Organizatoric | Executarea silită | Contact
Copyright 2018 by Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești