Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

   Prin transmiterea petițiilor sau a oricăror documente ce conțin datele Dvs. cu caracter personal prin email, la oricare din adresele @executori.ro, sau prin poștă, la adresa poștală de la sediul UNEJ, vă exprimați consimțământul pentru a putea utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal, în vederea scopurilor specificate în corespondență.
   În scopul soluționării petițiilor/plângerilor sau oricăror alte solicitări transmise de către dumneavoastră, datele dumneavoastră ar putea fi transmise către executorul judecătoresc, către Camera Executorului Judecătoresc sau către orice instituție a statului care exercită autoritatea de stat, în măsura în care au atribuții legale în sensul primirii unor astfel de date și în strictă concordanță cu prevederile legale aplicabile.
Durata de păstrare a datelor dumneavoastră
   Vom păstra datele dumneavoastră până la soluționarea solicitării.
Dreptul de a vă plânge
   Dacă aveți vreo nemulțumire cu privire la utilizarea de către noi a datelor dumneavoastră, pe care noi nu am putut-o soluționa, vă puteți adresa Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, conform instrucțiunilor aflate pe website-ul acestei instituții www.dataprotection.ro, sau direct la adresa acesteia:
Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod poștal 010336
București, România

Contact

 
Date identificare :
Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești
C.I.F.:  13794361
Conturi bancare :
• RO84 BRDE 441S V922 1004 4410 - B.R.D. Șincai
• RO98 BREL 0002 0010 6873 0101 - Libra Bank Nerva Traian
Adresa : Str. Cuza Vodă nr. 143, sector 4, București
Tel: 021.320.50.92, 021.320.50.50
Fax: 021.320.50.90
E-mail: uniune@executori.ro


Vizualizare hartă mărită